Brandasund.com

Båter

Her er ei oversikt over dei båtane me leiger ut. Alle båtane vert leigt ut med Årar, dregg, tauverk samt fortøynings påle. Det er påbod om flytevestar i båt. Vestar kan ein ta med sjølv eller leige hos oss. Båtane vert leigd ut med full drivstofftank og skal leverast inn med full tank.

Sjølvlensande Brandasund snekke med 30hk Lister Petter diesel og fiskebrønn. Eigner seg svært godt til fiske for 3-4 personar. Lett å manøvrere.

Rolfsnessnekke.

Oselvar. Svært god å ro. To par årar. Dette er den finaste båten vår.

17 fot Hobby. Sjølvlensande med 20hk Suzuki. Svært stabil båt som eignar seg god som fiskebåt/turbåt for 3 personar.