Brandasund.com

Galerie

Bilete frå Brandasund og omegn. Trykk på bileta for større versjonar. Alle bileta er tatt av Jostein Waage.

Skjeret frå landsida.

Vestsida av Slottet.

Slottet.

Bølgesprøyt på vestsida av Slottet.

Slotterøy og Stålhuva fyr, bilete teke fra Selsøy.

Bjarne på Skjeret håndterer hummer.

Hobby på sjøen.

Myrull på toppen av Gissøy.

Slotterøy fyr.

Storm, bilete tatt frå Dalen på Selsøy.

Bølger bryter mot steinene i Dalen på Selsøy.

Slotteroy og Stålhuva fyr.

Stor bølge.

The Rambles spelar på skjeret.